Home‎ > ‎

Nederlands


Test uw woordenschat en help de Wetenschap!Het wetenschappelijke doel van deze app is te weten te komen hoeveel Nederlandse woorden mensen kennen en hoeveel tijd ze daarvoor nodig hebben. Op deze manier kunnen we meer te weten komen over hoe mensen lezen en welke moeilijkheden ze hierbij ondervinden. Meer bepaald maken we gebruik van een bekende wetenschappelijke taak: lexicale decisie. 

U zult reeksen van letters zien die ofwel een bestaand Nederlands woord vormen of niet. 
U moet bij elke reeks zo snel en accuraat mogelijk beslissen of het om een juist gespeld woord gaat of niet. 
Druk op JA bij een woord en op NEE bij een niet-woord. 

Bij elke reactie meten we of ze juist was en hoeveel tijd u nodig had om te beslissen. Als u op 100 beurten reageert, dan hebben wij dus 100 reactietijden en goed/fout antwoorden. Deze zullen vergeleken worden met die van andere deelnemers. De verwerking gebeurt anoniem, maar we vragen u wel om informatie te geven over uw leeftijdscategorie, of u man of vrouw bent, rechts- of linkshandig, en of Nederlands uw moedertaal is. Op die manier kunnen we zien in hoeverre deze variabelen een rol spelen. 

Heel veel onderzoek over woorden gebeurt in het Engels, waar men een bestand heeft van reacties op meer dan 40,000 woorden en 40,000 niet-woorden (telkens van 20 tot 40 proefpersonen). Dit onderzoek is gebeurd aan universiteiten en wordt momenteel herhaald op een app als deze, om meer reacties per woord te verzamelen bij een grotere variatie aan proefpersonen. Bijkomend willen we data verzamelen voor het Nederlands en het hierbij minstens even goed te doen als voor het Engels. We hopen op minstens 40,000 deelnemers die elk reageren op minstens 50 woorden en 50 niet-woorden (iets wat slechts een 4-tal minuutjes duurt). 

Het grote aantal personen dat we nodig hebben voor dit wetenschappelijke project kan enkel bereikt worden als veel mensen zich erachter scharen! We zijn ervan overtuigd dat dit het grootste taalexperiment ter wereld wordt! En we zijn er trots op dat het Nederlands als een van de eerste talen onderzocht wordt! Alvast veel dank voor uw medewerking! Geef het adres van deze app ook door aan uw vrienden. 

Volg ons op Facebook of op Twitter.


Comments